ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Մարզային մշակութային հաստատությունների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում

back line
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 09 Դեկտեմբերի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Ծրագիրը բաց է դիմումների համար
Դիմելու վերջնաժամկետը՝ date piker հունվարի 31, 2020թ
Ծրագրին դիմելու համար ներբեռնեք ծրագրի հայտարարությունը և հայտաձևերը։
Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը՝ մարզային մշակութային ենթակառուցվածքների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման միջոցով։

Իրավիճակ
Հայաստանի մարզային մշակութային հաստատությունների մեծ մասն ունի ոչ բարվոք շենքային պայմաններ և չունի անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածություն՝ բազմազան և նորարարական մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու կամ հյուրընկալելու համար։ Միաժամանակ կարիք կա վերապատրաստելու հաստատությունների աշխատակիցներին և վերջիններիս փոխանցելու համապատասխան գիտելիք ու հմտություններ՝ ավելի ակտիվ, ստեղծարար և գրավիչ մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու և համայնքում հաստատության դերը մեծացնելու համար։


Ծրագրի նպատակն է
բարձրացնել մարզերում ներկայումս գործող մշակութային հաստատությունների դերը՝ դրանք վերածելով ակտիվ մշակութային հանգույցների, որոնք իրենց համայքներում կիրականացնեն երեք հիմնական գործառույթ.

1. մշակութային կրթության կազմակերպում,

2. ստեղծարար արտադրությունների խթանում,

3. համայնքի մշակութային ժամանցի կազմակերպում։


Հիմնական գործողությունները

Մարդկային ռեսուրսի հզորացում

 • Աշխատակիցների վերապատրաստում՝ մշակութային հաստատությունների կառավարման, հանրային միջոցառումների կազմակերպման, հաղորդակցության և մարքեթինգի, կամավորների ներգրավման և նրանց կարողությունների օգտագործման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման և այլ թեմաներով։
 • Կամավորների հավաքագրում և վերապատրաստում՝ վերջիններիս ընդգրկելով հաստատությունների և «Երիտասարդական հանգույցների» ամենօրյա աշխատանքում և միջոցառումների կազմակերպման մեջ։
 • Յուրաքանչյուր հաստատության համար մեկ տարվա միջոցառումների օրացույցի կազմում և հաղորդակցության ռազմավարության մշակում (Calendar of Events and Communication Strategy)։
 • Մարզային և երևանյան մշակութային հաստատությունների ցանցի ստեղծում։

Տեխնիկական կարողությունների զարգացում

 • Ընտրված մշակութային հաստատությունների մասնակի վերանորոգում և տեխնիկական վերազինում։
 • Մշակութային հաստատություններում «Երիտասարդական հանգույցների» ստեղծում՝ հագեցած որոշակի տեխնիկական միջոցներով (համակարգիչներ, պրոյեկտորներ և այլն)։

Ծրագրի ակնկալվող երկարաժամկետ արդյունքները

 • Մարզային բնակավայրերի մշակութային կյանքի զարգացում և աշխուժացում։
 • Երիտասարդների համար մարզերում ստեղծագործելու և կայանալու, սեփական համայնքը զարգացնելու հնարավորությունների ստեղծում։
 • Մշակութային ծառայությունների համաչափության, մատչելիության և հասանելիության ապահովում ՀՀ մարզերում (ինչը ՀՀ կառավարության մշակութային քաղաքականության առաջնահերթություններից է)։
 • Մարզերում զբոսաշրջության և տնտեսության զարգացում՝ վերազինված մշակութային հաստատությունների ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ։
 • Մարզերից բնակչության և հատկապես երիտասարդության արտագաղթի նվազում։
 • Համընդհանուր մշակութային կյանքի հարստացում և զարգացում։
ԾՐԱԳԻՐ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

news-listing-img
date piker 30 Դեկտեմբերի, 2019
«Վերնատուն» մշակութային հաղորդման դիտակետում «Իմ քայլը» հիմնադրամի մշակութային ծրագրերն ու նախաձեռնություններն են
Հանրային ռադիոյի «Վերնատուն» մշակութային հաղորդման դիտակետում «Իմ քայլը» հիմնադրամի մշակութային ծրագրերն ու նախաձեռնություններն են։
news-listing-img
date piker 09 Դեկտեմբերի, 2019
Մեկնարկում ենք մարզային մշակութային տների հզորացման ծրագիրը
«Իմ քայլը» հիմնադրամը հայտարարում է «Մարզային մշակութային հաստատությունների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում» ծրագրի մեկնարկը։ Դիմելու վերջնաժամկետն է՝ 2020 թ.-ի հունվարի 31-ը։