ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
Աղքատության հաղթահարում
Ծրագիրը միտված է նպաստելու Հայաստանում աղքատության հաղթահարմանը։ Այն ենթադրում է սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին այնպիսի աջակցության ցուցաբերում, որի շնորհիվ նրանք օժտվում են սեփական բարեկեցությունն ապահովելու կարողությամբ և դառնում ինքնաբավ։
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Դեկտեմբերի, 2018
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2019
Աջակցություն Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին
Ծրագրի նպատակն է աջակցել զինվորական ծառայության ընթացքում վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ձեռք բերած անձանց վերականգնմանը «Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում»։ Ծրագիրը, առողջության վերականգնումից զատ, կարևորում է զինհաշմանդամների և վիրավոր զինվորների սոցիալական ինտեգրումը՝ կրթության և հմտությունների ուսուցանման միջոցով։
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Հունվարի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2019
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
«Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» նախաձեռնություն
Հայաստանում դասական երաժշտության զարգացման նպատակով «Իմ քայլը» հիմնադրամը ձևավորել է «Հայաստանի դասական երաժշտության բարեկամներ» խումբը, որի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվում դասական երաժշտության ոլորտի մի շարք կառույցների՝ վերջիններիս պահպանումն և հետագա կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով։
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 01 Նոյեմբերի, 2018
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2019
«Իմ քայլը» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագիր
«Իմ քայլը» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի հարակայուն զարգացման առաջնահերթություններից բխող մարդկային կապիտալի հզորացմանը։
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 10 Ապրիլի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 10 Հուլիսի, 2019
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 11 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2020
«Հայաստանն առանց պլաստիկ թափոնի» վարքային փոփոխության և իրազեկվածության բարձրացման արշավ
«Հայաստանն առանց պլաստիկ թափոնի» ծրագրի նպատակն է մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկ տոպրակները փոխարինել բազմակի օգտագործման տոպրակներով՝ իրազեկության բարձրացման քարոզարշավի, վարքային գիտափորձի և պարգևատրման մեխանիզմների միջոցով խթանելով սպառողների վարքային փոփոխությունը:
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 11 Դեկտեմբերի, 2018
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Մարտի, 2020
our-programs-img
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 09 Դեկտեմբերի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020
Դիմելու վերջնաժամկետը՝ date piker հունվարի 31, 2020թ
Մարզային մշակութային հաստատությունների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում
Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը՝ մարզային մշակութային ենթակառուցվածքների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման միջոցով։
Ընթացիկ
ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԻԶԲ
date piker 09 Դեկտեմբերի, 2019
ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏ
date piker 31 Դեկտեմբերի, 2020